Call Margin là gì? Khi nào bị Call Margin trong chứng khoán?

Xu hướng cố phiếu giảm dễ gây rủi ro cho người mua

Điều gì sẽ xảy ra khi giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư giảm xuống mức không đáp ứng được ngưỡng ký quỹ yêu cầu từ công ty chứng khoán? Việc hiểu rõ về Call Margin là gì, giúp nhà đầu tư có thể ứng phó một cách hiệu quả khi đối mặt với yêu cầu bổ sung Margin từ công ty chứng khoán. Trong bài viết này, cophieuchungkhoan.com.vn sẽ giúp bạn nắm bắt và xử lý tình huống một cách chính xác, nhà đầu tư có thể bảo vệ và quản lý tài khoản đầu tư của mình một cách thông minh và an toàn.

Margin là gì?

Để biết Call Margin là gì trong đầu tư chứng khoán, trước hết cần nắm vững khái niệm và quy định về Margin trong giao dịch chứng khoán.

Margin là dịch vụ được cung cấp bởi công ty chứng khoán, cho phép nhà đầu tư vay tiền để mua thêm cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể sử dụng số tiền vay được từ margin để mua thêm cổ phiếu, sử dụng số lượng cổ phiếu hiện có trong danh mục làm tài sản cầm cố đảm bảo cho khoản vay. Điều này tương tự như việc cầm cố tài sản để nhận được khoản vay.

Thuật ngữ Margin
Khái niệm Margin trong đầu tư chứng khoán

Nếu giá trị cổ phiếu giảm, nhà đầu tư có thể đối mặt với câu hỏi khi nào bị margin call, yêu cầu nộp thêm tiền để bù đắp khoản vay. Nếu không đáp ứng được Call Margin, môi giới có thể bán các cổ phiếu trong danh mục của nhà đầu tư để trả nợ, dẫn đến thua lỗ hoặc mất toàn bộ vốn đầu tư.

Sử dụng margin trong giao dịch chứng khoán có thể tăng cường khả năng sinh lời của nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng tăng rủi ro. Để sử dụng margin một cách hiệu quả, cần có hiểu biết vững về các quy tắc, giới hạn và rủi ro liên quan. Đồng thời, việc quản lý rủi ro và có kế hoạch phòng ngừa rủi ro là rất quan trọng khi sử dụng margin trong giao dịch chứng khoán.

*** Xem thêm: Tìm hiểu thuật ngữ Margin trong chứng khoán mà nhà đầu tư cần nắm rõ.

Call Margin trong chứng khoán là gì?

Call Margin là thuật ngữ dùng để chỉ một lệnh dừng ký quỹ từ môi giới hoặc ngân hàng đến nhà đầu tư sử dụng Margin, yêu cầu họ nộp thêm tiền để bù đắp khoản vay và duy trì mức đòn bẩy trong tài khoản. Call Margin xảy ra khi giá trị tài sản trong tài khoản đầu tư của nhà đầu tư giảm đến một mức độ không được chấp nhận, dẫn đến mức độ an toàn giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định.

 Call Margin
Mỗi sàn giao dịch đều quy định mức “Call Margin” khác nhau

Khi đối mặt với Call Margin, nhà đầu tư có khoảng thời gian giới hạn để đáp ứng yêu cầu nộp thêm tiền. Nếu nhà đầu tư không nộp đủ tiền để đáp ứng Call Margin, môi giới có quyền bán các tài sản trong tài khoản của nhà đầu tư để trả nợ và bù đắp khoản vay. Quá trình này được thực hiện để đảm bảo rằng nhà đầu tư sẽ không mất nhiều hơn số tiền đã vay và giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Do đó, nhà đầu tư cần hiểu rõ  Call Margin là gì khi theo dõi và quản lý mức độ an toàn trong tài khoản của mình để tránh bị Call Margin.

Khi nào bị Call Margin?

Khi giá trị tài sản ròng, tức giá trị tài sản trong tài khoản trừ đi số tiền vay, giảm xuống dưới một ngưỡng an toàn quy định, công ty chứng khoán sẽ gửi thông báo Call Margin qua email và tin nhắn yêu cầu bạn đưa ra giải pháp. Sau một khoảng thời gian, thường là 2-3 ngày kể từ khi có thông báo, nếu bạn không điều chỉnh và đưa tỷ lệ đòn bẩy về mức an toàn, công ty chứng khoán sẽ bắt đầu bán cổ phiếu trong danh mục để giải chấp.

Tình trạng Call Margin
Tình trạng Call Margin là tình trạng mà không một nhà đầu tư nào muốn có

Có một số dấu hiệu cho biết khi nào bị Call Margin:

  1. Biến động thị trường và giá cổ phiếu: Mua cổ phiếu không chất lượng hoặc công ty phát hành có kế hoạch kinh doanh không tốt có thể dẫn đến lỗ, giảm lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.
  2. Giảm điểm trên thị trường: Tỷ lệ Margin có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của bạn khi thị trường chung giảm điểm. Nếu sử dụng tỷ lệ Margin 1:1, bạn sẽ bị lỗ tương ứng. Tuy nhiên, nếu sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:3, bạn có thể gánh lỗ gấp 3 lần lợi nhuận bình thường.

Để nhận biết trường hợp Call Margin là gì, hãy theo dõi sát diễn biến thị trường, lựa chọn cẩn thận các cổ phiếu và đảm bảo sử dụng đòn bẩy và tỷ lệ Margin phù hợp với khả năng tài chính và mức độ rủi ro cá nhân. Đồng thời, luôn quản lý rủi ro một cách cẩn thận và có kế hoạch dự phòng để đối phó với tình huống có thể xảy ra.

Công thức tính Call Margin

Sau khi nhận được yêu cầu Call Margin từ công ty chứng khoán, nhà đầu tư cần thực hiện các biện pháp can thiệp vào tài khoản của mình. Có hai lựa chọn đó là bán một phần cổ phiếu hoặc bổ sung thêm tài sản đảm bảo. Qua đó, bạn có thể duy trì tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ cho phép quy định bởi công ty chứng khoán.

Ví dụ về Call Margin

Để có góc nhìn tổng quan Call Margin là gì, bạn có thể xem qua ví dụ sau:

Giả sử bạn có một tài khoản đầu tư với một công ty chứng khoán và bạn đã sử dụng margin để mua cổ phiếu. Công ty chứng khoán quy định tỷ lệ ký quỹ là 50%. Hiện tại, tài khoản của bạn có giá trị tài sản ròng là 10.000 đô la và giá trị cổ phiếu mua bằng vay là 20.000 đô la.

Tuy nhiên, do một biến động xấu trên thị trường, giá trị cổ phiếu giảm xuống 15.000 đô la. Với giá trị tài sản ròng không thay đổi, tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán sẽ là 10.000/15.000 = 0,67, tương đương với 67%.

Công ty chứng khoán đặt ngưỡng Call Margin là 70%. Khi tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán giảm dưới ngưỡng này, bạn sẽ nhận được yêu cầu “Call Margin” từ công ty chứng khoán.

Trong ví dụ này, với tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán là 67%, bạn sẽ cần can thiệp vào tài khoản của mình để đưa tỷ lệ này trở lại trên 70%. Sẽ có 2 lựa chọn cho bạn:

  1. Bán cổ phiếu: Bạn quyết định bán một phần cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Giả sử bạn bán cổ phiếu trị giá 5.000 đô la. Sau khi bán, bạn thu về tiền mặt và giảm số tiền vay trong tài khoản.
  2. Bổ sung tài sản đảm bảo: Ngoài việc bán cổ phiếu, bạn cũng có thể bổ sung thêm tiền mặt hoặc cổ phiếu để tăng giá trị tài sản ròng và đưa tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán trở lại trên ngưỡng 70%.
Thị trường ảnh hưởng
Call Margin trong chứng khoán ảnh hưởng tới thị trường

Tùy thuộc vào tình huống cụ thể và quy định của công ty chứng khoán, bạn cần thực hiện biện pháp can thiệp để đáp ứng yêu cầu “Call Margin” và duy trì tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngưỡng quy định.

Tính tỷ lệ bổ sung Call Margin

Trong trường hợp nhà đầu tư bị Call Margin, dưới đây là công thức tính giá trị chứng khoán ký quỹ bổ sung mà nhà đầu tư cần nắm được:

Công thức 1:

Giá trị chứng khoán ký quỹ bổ sung = (Tỷ lệ ký quỹ – Tỷ lệ ký quỹ duy trì) / (1 – Tỷ lệ ký quỹ duy trì) x Tổng giá trị tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường.

Công thức 2:

Số tiền ký quỹ bổ sung = (Tỷ lệ ký quỹ – Tỷ lệ ký quỹ duy trì) x Tổng giá trị tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường.

Cần làm gì để không bị Call Margin?

Sử dụng margin được coi là hiệu quả khi nhà đầu tư vẫn có lợi nhuận sau khi trừ đi các chi phí lãi vay, và lợi nhuận đó phải vượt qua mức 14%. Tuy nhiên, đây không phải là một việc dễ dàng do tỷ lệ mất tiền trên thị trường trong các giao dịch margin chiếm tới hơn 90%. Do đó, bạn có hai lựa chọn: hoặc không nên mạo hiểm với margin, hoặc phải nghiên cứu kỹ về Call Margin là gì và cách chơi chứng khoán nếu không muốn mất tiền không đáng và rủi ro cháy tài khoản.

Hiện tượng "cháy tài khoản"
Nhà đầu tư có thể “cháy tài khoản” trong phút chốc vì thua lỗ

Không mua vào bằng margin khi cổ phiếu giảm mạnh

Đề cập đến Call Margin là gì khi mua cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu đó giảm mạnh. Điều này ám chỉ việc không nên mua cổ phiếu sử dụng vốn vay (margin) khi giá cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá mạnh, vì việc này có thể gây ra rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

Xu hướng cố phiếu giảm
Rủi ro cao khi mua cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá mạnh

Khi cổ phiếu giảm mạnh, giá trị tài sản ròng trong tài khoản cũng sẽ giảm, và tỷ lệ tài sản ròng so với giá trị cổ phiếu sẽ suy giảm. Điều này có thể khiến bạn tiến gần đến mức gọi bổ sung margin hoặc mất khả năng thanh toán, dẫn đến rủi ro cháy tài khoản.

Do đó, để tránh rủi ro không cần thiết trong tình huống cổ phiếu giảm mạnh, nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng margin và cân nhắc lại chiến lược đầu tư của mình. Thay vào đó, bạn có thể đánh giá lại việc đầu tư trong cổ phiếu đó, xem xét các yếu tố thị trường và thông tin công ty để đưa ra quyết định đúng đắn.

*** Xem thêm: Cập nhật các công ty chứng khoán có dư nợ vay lớn nhất thị trường Việt Nam 2023.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Nguyên tắc quan trọng trong việc quản lý tài sản và giảm rủi ro trong lĩnh vực đầu tư đó là đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong giảm rủi ro bằng cách phân bổ tài sản vào các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Khi một ngành hoặc tài sản gặp khó khăn, những tài sản khác trong danh mục vẫn có thể đạt được lợi nhuận, giúp cân bằng tỷ lệ rủi ro.

Bằng cách đầu tư vào nhiều lĩnh vực và thị trường khác nhau, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội tăng trưởng từ các khu vực đó, tạo ra cơ hội tăng trưởng, tối đa hóa khả năng sinh lời và đạt được lợi nhuận bền vững trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa danh mục đầu tư còn tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nhà đầu tư trong các tình huống khác nhau. Nếu một lĩnh vực hoặc thị trường không phát triển tốt, nhà đầu tư có thể chuyển đổi tài sản sang các lĩnh vực khác để tìm kiếm cơ hội mới.

Phân bổ tài sản
Giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ tài sản

Tuy nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư cần được thực hiện một cách cân nhắc và chuyên nghiệp. Cần xem xét các yếu tố như mục tiêu đầu tư, nguồn lực tài chính và kiến thức về thị trường và tìm hiểu rõ Call Margin là gì để tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng phù hợp với tình hình cá nhân và mục tiêu đầu tư của bạn.

Cơ cấu danh mục khi thị trường có dấu hiệu hồi phục

Khi thị trường có dấu hiệu hồi phục sau một giai đoạn giảm, việc cơ cấu danh mục là một bước quan trọng để bảo vệ tài sản và tránh tình trạng bị Call Margin. Để đảm bảo sự an toàn và thành công trong việc này, bạn có thể áp dụng một số chiến lược thông minh:

  • Xem xét lại mục tiêu đầu tư của bạn nhằm đánh giá lại nguồn vốn và xác định lại sự phù hợp của mục tiêu đầu tư với tình hình thị trường hiện tại. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư sao cho phù hợp và nhận định rõ ràng về rủi ro mà chúng ta có thể chấp nhận.
  • Trong giai đoạn hồi phục, bạn nên xem xét tăng tỷ trọng tài sản an toàn như tiền mặt hoặc trái phiếu để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường vẫn còn biến động. Đồng thời, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng tài sản rủi ro như cổ phiếu, đảm bảo rằng chúng ta có sự đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu nguy cơ tập trung quá mức.
Cơ cấu danh mục đầu tư
Cơ cấu danh mục đầu tư là bước quan trọng đảm bảo không bị gọi bổ sung Margin

Nếu bạn không tự tin hoặc không có đủ kiến thức về Call Margin là gì và khi nào bị Call Margin, bạn cần tìm ngay đến cophieuchungkhoan.com.vn để được hỗ trợ từ các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong thị trường chứng khoán. Với kiến thức sâu rộng, các chuyên gia sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên chuyên nghiệp, đạt được mục tiêu đầu tư một cách an toàn và hiệu quả. Với các chiến lược và quyết định thông minh, bạn sẽ có cách chơi chứng khoán một cách hợp lý để tránh tình trạng Call Margin và bảo vệ tài sản. Hãy luôn cân nhắc và thực hiện những điều chỉnh cần thiết để đạt được sự ổn định và thành công trong việc đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *