Cảnh báo lừa đảo mạo danh Trung tâm lưu ký Chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thông báo về trường hợp lừa đảo mà nhà đầu tư đã phản ánh. Các đối tượng đã giả mạo VSD và kêu gọi nhà đầu tư tham gia ký kết hợp tác đầu tư bằng cách sử dụng hình ảnh con dấu và cắt ghép chữ ký của lãnh đạo VSD để tạo ra văn bản giả. Mục tiêu của lừa đảo này là liên quan đến “Hồ sơ đăng ký đầu tư chứng khoán tại CTCP Chứng khoán MITRADE”.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam khẳng định VSD không phát hành bất cứ tài liệu nào theo như văn bản nhà đầu tư đã gửi VSD.

VSD nhận thấy đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư bằng hình thức cắt ghép ảnh con dấu, chữ ký của Lãnh đạo VSD. Đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép nhận diện thương hiệu, hình ảnh và thông tin của VSD, gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín, thương hiệu của VSD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *