Chứng khoán Trí Việt có thể hoàn nhập dự phòng vào lợi nhuận 2024

CTCP Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) đã công bố các biện pháp và kế hoạch để khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Theo đó, TVB cho biết Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đang tích cực liên lạc với các đối tác để theo dõi và yêu cầu thanh toán các khoản nợ. Trong hoạt động kinh doanh, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào việc tự doanh và tìm kiếm các cơ hội đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận.

Đối với kế hoạch khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, TVB cho biết rằng mặc dù thị trường tài chính nói chung, đặc biệt là thị trường chứng khoán, đã có dấu hiệu hồi phục, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Quá trình thu hồi các khoản nợ cũng cần thêm thời gian để các đối tác có thể sắp xếp và hoàn trả.

“ Theo đánh giá từ phía công ty, năm 2023 có thể thu hồi được từ 100 tỷ đến 150 tỷ đồng. Số công nợ còn lại dự kiến thu hết vào năm 2024. Khi thu hồi hết công nợ các khoản trích lập dự phòng sẽ được hoàn nhập vào kết quả kinh doanh trong kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ tăng trở lại” – văn bản của TVB nêu.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã quyết định xếp cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) vào danh sách cảnh báo kể từ ngày 27/06/2023. Lý do là do lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán là số âm và công ty kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ với Báo cáo tài chính năm 2022.

Cụ thể, có ý kiến ngoại trừ trong việc kiểm toán số dư các khoản tiền mà công ty phải thu vào ngày 31/12/2022, bao gồm số tiền 480,69 tỷ đồng đã được chuyển cho các doanh nghiệp và đối tác ngoại vi theo các Hợp đồng môi giới mua chứng khoán. Công ty đã giải thích rằng số tiền này được sử dụng để hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư chứng khoán.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quyết định chi trích một phần tỷ lệ 70% của số tiền nợ phải thu trên để đối phó với rủi ro, tức là 336,48 tỷ đồng. Giá trị ròng của các khoản nợ phải thu trên Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2022 là 144,2 tỷ đồng.

Theo TVB, việc thực hiện các Hợp đồng môi giới mua chứng khoán trong năm 2022 không thuận lợi và không được đồng bộ, dẫn đến việc kiểm toán viên không thể thu thập đủ bằng chứng để đánh giá mục đích, đối tượng tham gia và hiệu quả của các Hợp đồng. Do đó, kiểm toán không thể đánh giá chính xác số tiền nợ phải thu, phân loại và trình bày cũng như giá trị dự phòng tổn thất cần chi trích.

Trong năm 2023, TVB đã lập kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là 62 tỷ đồng (giảm 60%) và 16 tỷ đồng, trong khi năm trước công ty ghi nhận lỗ 318 tỷ đồng. Trong năm nay, công ty cũng dự định mua lại 5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối, dư thừa vốn cổ phần và các quỹ thuộc sở hữu của công ty.

Trên thị trường, cổ phiếu TVB hiện đang được giao dịch ở mức giá 5.660 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 50% so với đầu năm. Cổ phiếu này vẫn nằm trong diện hạn chế trên HoSE và chỉ được giao dịch trong phiên chiều do công ty chậm nộp Báo cáo tài chính quá 45 ngày.

Xem thêm: Ứng dụng theo dõi cổ phiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *