HNX chính thức khai trương hệ thống giao dịch mới

Ngày 19/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chính thức khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trước đó, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thường được thực hiện tại các tổ chức lưu ký, trong đó giao dịch chủ yếu là chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư và giữa nhà đầu tư và tổ chức lưu ký.

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã cho phép quản lý tập trung giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo quy định, tất cả trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải được giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Việc triển khai hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ tăng tính minh bạch và giảm rủi ro cho nhà đầu tư. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn và tăng tính thanh khoản.

Sau quá trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và áp dụng kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng hệ thống giao dịch cổ phiếu và trái phiếu chính phủ tại HNX, Sở đã tiếp tục nghiên cứu và xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Quá trình xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bao gồm nhiều công đoạn như phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên quan để xây dựng yêu cầu, phát triển các chức năng hệ thống trong 2 giai đoạn phù hợp với thực tế, kiểm thử hệ thống qua nhiều giai đoạn để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của các chức năng hệ thống.

HNX đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng hệ thống và tiến hành kiểm thử để đảm bảo tính chính xác của các chức năng. Từ tháng 06/2023, hệ thống đã hoàn thành quá trình thử nghiệm với các thành viên, bao gồm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhập lệnh và tra cứu thông tin của các thành viên. Hệ thống cũng đáp ứng được yêu cầu quản lý và vận hành của HNX. Dữ liệu giao dịch được chuyển đầy đủ, chính xác và liên tục sang VSD để thực hiện thanh toán. HNX cũng đã tổ chức hai đợt đào tạo cho các thành viên để chuẩn bị cho việc tham gia và sử dụng hệ thống một cách an toàn.

Hệ thống TPDN riêng lẻ vận hành như thế nào?

Theo quy chế giao dịch, việc giao dịch TPDN riêng lẻ trên hệ thống của HNX được thực hiện thông qua thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ (công ty chứng khoán). Hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ chỉ nhận lệnh giao dịch từ thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ.

Cơ chế giao dịch trên thị trường TPDN riêng lẻ thứ cấp là giao dịch thỏa thuận. Với cơ chế này, các nhà đầu tư phải tìm hiểu thông tin đầy đủ và xác nhận trước khi mua. Cơ chế thanh toán tương tự thị trường phái sinh là thanh toán tức thời và thanh toán cuối ngày.

Có hai phương thức giao dịch thỏa thuận gồm:

hỏa thuận điện tử : thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc sự lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch.

hỏa thuận thông thường : bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ để xác lập giao dịch.

Về thời gian giao dịch, HNX tổ chức giao dịch trái phiếu riêng lẻ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ. Thời gian giao dịch cụ thể gồm 2 phiên: phiên sáng (9h00-11h30), phiên chiều (13h00-14h45).

HNX chính thức khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ - Ảnh 1.

Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nhà đầu tư mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó, thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư đúng đối tượng giao dịch theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *