Cổ phiếu FLC tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo trên sàn UPCoM

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo rằng cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC sẽ được đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2023. Nguyên nhân là do tổ chức đăng ký giao dịch chưa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong thời hạn quy định.

Đây là lần thứ hai cổ phiếu FLC nhận được quyết định từ HNX sau khi được chuyển giao giao dịch tại sàn UPCoM. Trước đó, cổ phiếu này đã bị hạn chế giao dịch vào ngày 22/5 do việc không nộp báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán trong thời hạn quy định là 45 ngày. Ngoài ra, FLC cũng đang bị đình chỉ giao dịch từ ngày 24/2 vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Tóm lại, cổ phiếu FLC đang gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến việc đáp ứng các yêu cầu và quy định của HNX. Việc đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo là một biện pháp để cảnh báo nhà đầu tư về tình trạng hiện tại của FLC trên thị trường chứng khoán.

Mới đây, Tập đoàn FLC đã có văn bản giải trình nguyên nhân chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

FLC cho biết công ty chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và cũng chưa có cơ sở để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

“Hiện nay các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn FLC chưa được phát hành do Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2021.

Vì thế, Tập đoàn FLC chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, do đó chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định” văn bản của FLC nêu.

Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường chứng khoán và đang tìm kiếm thông tin về những mã cổ phiếu nên đầu tư vào ngày hôm nay, chúng tôi đã sưu tầm danh sách các mã chứng khoán nên đầu tư hôm nay này để giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về thị trường. Chúng tôi luôn cập nhật thông tin hàng ngày, vì vậy bạn có thể lưu lại link này để tham khảo mỗi khi cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *