So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Trái phiếu và cổ phiếu - nên đầu tư bằng phương thức nào?

Cổ phiếu và trái phiếu đều là những khái niệm rất quen thuộc đối với người chơi chứng khoán. Tuy nhiên, việc mua trái phiếu hay cổ phiếu trước là một vấn đề mà nhiều nhà đầu tư mới vẫn còn băn khoăn. Do đó, bài viết so sánh cổ phiếu và trái phiếu sau đây sẽ giúp các nhà đầu tư có một cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn, để từ đó đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp.

Khái niệm cổ phiếu và trái phiếu

Để so sánh cổ phiếu và trái phiếu thì phải nắm rõ khái niệm của 2 hình thức này.

Cổ phiếu là gì?

Khoản 1, Điều 121 của Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa như sau:

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Chỉ công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu.

Theo Khoản 1, Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 thì:

Cổ phiếu được xem là một loại tài sản dùng để giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Tóm lại, cổ phiếu là một loại chứng khoán nhằm xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Cổ phiếu được chia làm 2 loại như sau:

 • Cổ phiếu phổ thông – cổ phiếu thường: Cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này sẽ có quyền tham gia, biểu quyết trong cách cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty. 
 • Cổ phiếu ưu đãi: Cổ đông sở hữu sẽ được ưu tiên nhận phần cổ tức, có quyền biểu quyết trong các cuộc họp Hội đồng quản trị và được hoàn lại phần góp vốn nếu công ty phá sản.

Việc hiểu rõ khái niệm cổ phiếu là gì sẽ giúp nhà đầu tư có nền tảng kiến thức cơ bản khi muốn tìm hiểu so sánh cổ phiếu thường và trái phiếu.

Định nghĩa cổ phiếu là gì - so sánh cổ phiếu và trái phiếu
Định nghĩa cổ phiếu là gì – So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Tham khảo thêm: Các thuật ngữ chứng khoán nhà đầu tư nên biết để tự so sánh trái phiếu và cổ phiếu

Trái phiếu là gì?

Theo Khoản 3, Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019: “

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Cụ thể, trái phiếu là loại giấy tờ ghi nhận nợ, xác định nghĩa vụ của bên vay – công ty phát hành trái phiếu, với bên cho vay – người giữ trái phiếu. Người mua trái phiếu sẽ được trả lại khoản tiền bằng với mệnh giá trái phiếu nắm giữ trong một thời gian xác định, kèm với một mức lợi tức.

 • Bên phát hành có thể là doanh nghiệp, tổ chức chính quyền, chính phủ,…
 • Bên mua trái phiếu (trái chủ) có thể là cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ.

Khác với cổ phiếu – mang lại mức lời/lỗ tùy theo tình hình kinh doanh của công ty phát hành, trái phiếu lại là giấy tờ cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay. Điều này nghĩa là trái chủ không phải chịu bất cứ trách nhiệm hay ảnh hưởng nào về kết quả sử dụng vốn của công ty phát hành trái phiếu.

Định nghĩa trái phiếu - Cơ sở so sánh cổ phiếu và trái phiếu
Định nghĩa trái phiếu – Cơ sở so sánh cổ phiếu và trái phiếu

Tham khảo thêm: Margin chứng khoán là gì?

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Đến đây chắc hẳn các nhà đầu tư không còn xa lạ gì với thuật ngữ cổ phiếu là gì, trái phiếu là gì. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn đang phân vân không biết nên lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu. Bởi vì, có những nhà đầu tư chỉ chọn đầu tư vào cổ phiếu, có những người chỉ tập trung thành với trái phiếu hay có những trường hợp chỉ quyết định đầu tư cả hai. Vậy nên, cần phải phân biệt cổ phiếu và trái phiếu có sự khác biệt như thế nào để giúp nhà đầu tư dễ dàng trong việc lựa chọn giao dịch một loại chúng khoán phù hợp với khả năng hiểu biết của bản thân.

Giống nhau

Khi so sánh cổ phiếu và trái phiếu của công ty, nhà đầu tư sẽ nhận ra cả hai đều giống nhau ở:

 • Là tài sản chứng khoán.
 • Là giấy tờ chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông/trái chủ) đối với một phần vốn của công ty phát hành.
 • Đều được thể hiện dưới hình thức giấy tờ chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
 • Đều có thể được giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, thừa kế,…
 • Người sở hữu sẽ nhận được phần lãi gọi là cổ tức/trái tức.
 • Đều được phát hành với mục đích thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Khác nhau

BẢNG SO SÁNH CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU

Tiêu chí Trái phiếu Cổ phiếu
Chủ thể phát hành Chính phủ, doanh nghiệp,… Công ty cổ phần
Bản chất Là chứng khoán ghi nợ của tổ tức phát hành với trái chủ. Là chứng khoán vốn, xác nhận cổ đông có sở hữu một phần doanh nghiệp.
Lợi tức thu được
 • Là phần chi phí trước thuế của doanh nghiệp.
 • Cố định.
 • Là phần lợi nhuận sau thuế được trích cho cổ đông.
 • Phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.
Thời hạn Có thởi hạn xác định. Không có thời hạn xác định.
Quyền người sở hữu
 • Không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử tại Đạ hội cổ đông.
 • Không được tham gia vào quá trình hoạt động của công ty.
 • Trái chủ được ưu tiên thanh toán, hoàn trả lại phần vốn.
 • Có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử tại Đại hội cổ đông.
 • Được tham gia đóng góp ý kiến hoặc quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Cổ đông được thanh toán sau, phần vốn hoàn lại cũng bị giảm theo tình hình phá sản của công ty.
Cách thu lãi Tiền mặt được tạo ra định kỳ một cách tự động. Muốn thu lãi thì chủ sỡ hưu phải bán cổ phiếu, sau đó thu phần lợi nhuận chênh lệch. 
Mức độ rủi ro
 • Hầu như không có rủi ro, nhất là đối với trái phiếu chính phủ.
 • Trái phiếu doanh nghiệp có rủi ro nhưng rất ít.
 • Rủi ro cao.
 • Cổ phiếu có thể biến động thất thường theo nền kinh tế, tình hình kinh donah của công ty,… 

Sau khi so sánh cổ phiếu và trái phiếu, có thể nhận thấy rằng: Cả hai đều là tài khoản chứng khoán nhưng về bản chất thì hoàn toàn khác nhau.

Nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu thì tốt hơn?

Tóm lại, không thể nhận xét rằng đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu sẽ tốt hơn mỗi hình thức đều có những ưu, nhược điểm riêng. Qua bảng so sánh cổ phiếu và trái phiếu như trên, có thể thấy: 

 • Đầu tư cổ phiếu có thể đem đến lợi nhuận cao, người mua được sở hữu và tham gia nhiều hoạt động quản trị của công ty. Nếu doanh nghiệp đó hoạt động tốt, nguồn lợi thu được từ đầu tư cổ phiếu sẽ rất lớn. Tuy nhiên, cổ phiếu biến động rất bất ngờ, nên rủi ro mang lại cũng vô cùng cao, có thể khiến nhà đầu tư phá sản bất cứ lúc nào.
 • Đầu tư trái phiếu có xác suất rủi ro rất thấp, hơn nữa, trái phiếu còn sinh một khoản tiền lãi cố định hàng kỳ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm với sự ổn định của trái phiếu chính là mức lợi nhuận thấp, không có bứt phá.

Do đó, việc quyết định lựa chọn đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính, thồi gian cần thu hồi vốn và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân. Nếu là một người ưa mạo hiểm, thích làm giàu nhanh, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ mất trắng,… thì nên chọn đầu tư cổ phiếu. Ngược lại, nếu là một người thích sự an toàn, bèn vững thì nhà đầu tư nên chọn cách mua trái phiếu.

Trái phiếu và cổ phiếu - nên đầu tư bằng phương thức nào?
Trái phiếu và cổ phiếu – nên đầu tư bằng phương thức nào?

> Mở tài khoản đầu tư chứng khoán SSI ngay TẠI ĐÂY.

Qua bài viết so sánh cổ phiếu và trái phiếu, mong rằng các nhà đầu tư đã giải đáp được những thắc mắc và tìm ra phương thức đầu tư phù hợp cho bản thân. Nếu vẫn còn lo ngại, chưa thực sự tự tin để bước vào thị trường chứng khoán, hãy liên hệ ngay với chuyên viên tư vấn uy tín tại Cổ Phiếu Chứng Khoán qua thông tin sau:

Nguyễn Phước Hoàng – Chứng khoán SSI

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM

Hotline: 0902484111

Website: https://cophieuchungkhoan.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *